Separatory

Dzisiejsza kultura pracy i wytwarzania  wymaga, aby materiał zassany ma być gromadzony i usuwany w bezpieczny sposób, a zarazem praktyczny . Separatory wstępne Ruwac mają na celu przede wszystkim zwiększenie pojemności na odpady, odciążenie wkładu filtracyjnego z jednoczesną ochroną filtra przed uszkodzeniami.

Z uwagi, że nasze odkurzacze maja do czynienia od odciągania kurzu, aż do pochłaniania pyłów i cieczy niebezpiecznych to podzieliliśmy nasze oddzielacze wstępne na kilka podgrup: do pyłów, do cieczy, do mgły olejowej, do pyłów niebezpiecznych, do odpadów wysokoobjętościowych, do pyłów gorących. Odpylacze i oddzielacze wstępne mogą być w wersjach stacjonarnych lub mobilnych. Kolejny podział to ze względu na wielkość od 35 litrów do 1000 litrów pojemności. Ponadto jest możliwość zaprojektowania i zbudowania separatora wstępnego pod konkretne zamówienie.

Reasumując niezależnie od tego, czy zasysany materiał jest suchy, wilgotny czy mokry, we wstępnych odpylaczach lub systemach usuwania odpadów dopasowanych do konkretnych potrzeb użytkownika jest on gromadzony lub separowany, usuwany lub ponownie wykorzystywany.