Pracownicy

PRACOWNICY RUWAC

Kultura organizacyjna Ruwac promuje pracę zespołową, inicjatywę i odpowiedzialność za podejmowane działania. Pracując w Ruwac otrzymujesz wiele możliwości samodzielnego działania, dzięki czemu masz szanse w istotny sposób przyczyniać się do rozwoju firmy.

Stawiamy na wysoką jakość, innowacje oraz doskonałą obsługę. Wiedzę i umiejętności wykorzystujemy do tworzenia rozwiązań zwiększających konkurencyjność.

Firmę tworzą ludzie. Staramy się znajdować, zatrudniać i motywować najlepszych pracowników dostępnych na rynku pracy. Kładziemy duży nacisk na prawość i rzetelność naszego zespołu, z szacunkiem podchodzimy również do naszych klientów, konkurentów i społeczeństwa.