Polityka prywatności

PRYWATNOŚĆ W INTERNECIE - TRAKTUJEMY POWAŻNIE.

Dbałość firmy RUWAC Polska o ochronę danych naszych kontrahentów

Ochrona bezpieczeństwa oraz poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy RUWAC Polska bardzo ważna aspektem. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

Chcemy Państwu przybliżyć zasady naszego działania mając nadzieję, że pomoże Państwu w zrozumieniu , celowości i wykorzystywaniu Państwa danych, a zarazem będziemy je i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.

 

Gromadzenie danych

Można korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swoich danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane jedynie, jeśli podane są dobrowolnie, na przykład podczas rejestracji, poprzez wypełnianie formularzy lub wysyłanie wiadomości e-mail, w ramach zamówienia produktów lub usług; zapytania i prośby o dostarczenie materiałów. Witryny internetowe administrowane przez RUWAC Polska nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych za wyjątkiem wymienionych przypadków, bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych. Możemy też wykorzystywać Państwa dane do  prowadzenia statystyk, ułatwiających nam zrozumienie potrzeb klientów. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów firmy RUWAC Polska.

Wykorzystywanie zebranych informacji

Zebrane przez Państwa informacje osobiste będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia sporządzenia ofert, dostaw produktów lub usług, lub do innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę.

Ograniczenie celu

Firma RUWAC Polska zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba, że ujawnienie tych danych jest konieczne:

-         dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione,

-         do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Państwem,

-         ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze,

-         do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym,

-         by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne firmy RUWAC Polska.

Zmiany i korekty

Każdy nasz Klient ma prawo wglądu do wszystkich swoich danych osobowych przechowywanych przez nas i może je  poprawić i modyfikować, jeżeli uważa że mogą być nieaktualne lub nieprawidłowe. Wystarczy wysłać e-mail do nas na adres podany na adres e-mail lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych webmaster@ruwac.pl.

Prawo do odwołania

Każdy nasz kontrahent ma prawo wycofać swoje dane z prowadzonego rejestru. W tym celu wystarczy napisac do nas tradycyjny list lub skorzystać wiadomości mailowej pisząc na adres: webmaster@ruwac.pl.

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Gdy wchodzą Państwo na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami na całym świecie, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.

"Cookies" - informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego. Cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie, Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Ponadto pliki cookies służą nam w celach optymalizacji strony internetowej i uproszczenia jej wykorzystania. Dane te nie są używane do identyfikacji użytkownika do tej strony. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie. Można wyłączyć zapisywanie ciasteczek lub ustawić przeglądarkę poinformować, przed zapisaniem pliku cookie.

Dzieci

Firma RUWAC Polska nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych dzieci, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja "dziecka" i "dzieci" powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Bezpieczeństwo

Używamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych dostarczonych przez przypadkowym lub celowym manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, informacje są przekazywane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych przez osoby trzecie. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale przeglądowi zgodnie z rozwojem technologicznym.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny firmy RUWAC Polska zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i uwagi

Firma RUWAC Polska odpowiada na wszelkie rozsądne prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. W miarę rozwoju Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.

 

Ciągły rozwój Internetu wymaga okazjonalne korekty naszej polityki prywatności. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian.

zespół RUWAC