Ankieta dobór odkurzacza

Odkurzacz przemysłowy - jaki kupić?

Z uwagi, że w naszej bogatej ofercie posiadamy ponad 1500 różnych konfiguracji odkurzaczy poniższe odpowiedzi będą dla nas pomocne w doborze optymalnego odkurzacza.  Prosimy o odpowiedzi w miarę możliwości oraz posiadanej wiedzy.  Na podstawie uzyskanych informacji przygotujemy dla Państwa ofertę z propozycja dostawy. Zbudujemy odkurzacz specjalnie do Waszych potrzeb.

 

Strefy pracy odkurzacza:

Pomieszczenia: zamknięte [ ] zadaszone[ ]przestrzeń otwarta[ ]

temperatura min. ............ °C typowo ............ °C max ............ °C

Wilgotność w strefie : ........................ Wymagane : IP .........,

Zagrożenie EX:
Wymagania przeciwwybuchowe strefy roboczej NIE [ ]
TAK jakie .............................................................................,
gazy [ ] pyły [ ] ciecze [ ]  ciała stałe [ ]
Produkty szczególnie niebezpieczne : NIE TAK
1. ........................................... Norma lub Opis .....................,
2. ........................................... Norma lub Opis .....................,

Wymagana jest odporność przeciwwybuchowa :
pyłowa [ ] gazowa [ ] nie dotyczy [ ]

Zapylenie powstaje w wyniku:
manipulacje produktami [ ] proces produkcji [ ]
workowanie [ ] rozworkowanie [ ]  transport [ ] składowanie [ ] inne [ ]

Charakterystyka produktów i zanieczyszczeń:

sypkie [ ] zbrylające się [ ] grudki Ø ok. ........ mm
kurz [ ] niepylące [ ] pylące [ ] lepkie [ ] tłuste [ ] oblepiające [ ]
eksplozyjne [ ] wybuchowe [ ] palne [ ]
trujące [ ] toksyczne [ ] szkodliwe[ ]  żrące[ ]
Higroskopijność: mała [ ] średnia [ ] duża [ ] bardzo duża [ ]

Ścieralność: mała [ ] średnia[ ]  duża [ ] bardzo duża [ ]

Chemicznie aktywne: jakie ...................................

Możliwość zassania:
wody oleju inne ..........................................................

Rodzaj pracy:
regularna [ ] sporadyczna [ ] nie występuje [ ]

Inna, znana uciążliwość: ........................................

Urządzenie : stacjonarne [ ] mobilne [ ]
instalacja stała długość łączna instalacji : ............ m ilość punktów zassania: ........ szt.
ilość jednocześnie pracujących punktów ssania: ........... szt.
odległość jednostki od najdalszego punktu ssania: ............ m

Zalecana długość węża ssącego:
do : 3m [ ] do 4m [ ] do 5m[ ]    inne : ................... m

Napięcie zasilania:
jednofazowe [ ] trójfazowe [ ]

Moc dyspozycyjna podłączenia max.............. kW

Intensywność eksploatacji odkurzacza :
praca doraźna [ ] częstotliwa ciągła [ ]

Inne informacje i wymagania :
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Wyposażenie dodatkowe :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Oferujemy dostawy nowych urządzeń oraz serwisy i przeglądy już pracujących.

Nie masz czasu na ankiety, zadzwoń do nas 32 760 95 99

lub napisz ruwac@ruwac.pl