Ankieta instalacja odpylania

Odpylacz przemysłowy - serce instalacji odpylania. Odpowiedz na pytania, my zajmiemy się resztą. RUWAC to kompleksowe realizacje.

Wymiary hali lub pomieszczenia?

Wykaz urządzeń wymagających podciśnienia?

Czy  urządzenia  posiadają  fabryczne  króćce   przyłączeniowe?  Jeśli  tak   to  jaka  średnica? Wymagana ilość powietrza? Wymagane podciśnienie?

Opis urządzeń, które pylą?

Rzuty  hal i ich przekroje (poprzeczny i podłużny), rodzaje stropów (rysunki prosimy zapisać w jednej z poniższych możliwości: w plikach dwg, dxf, dgn  - rysunki w programach graficznych; rysunki na papierze w skali lub zdjęcie poglądowe).

Krótki opis procesu technologicznego (lub jego fragmentu).

Gdzie ma być usytuowany odpylacz? (wewnątrz czy na zewnątrz)

Jeśli istnieją ograniczenia w zabudowie podać dostępność miejsca.

Czy filtr/odpylacz ma posiadać izolację?

Czy  są ograniczenia co  do  wielkości odpylacza? Jeśli tak to prosimy o maksymalne wymiary odpylacza oraz  jego wysokości.

Do  czego  mają   być   zbierane   odpady  spod  odpylacza.   (odbiór   odpadów  do   worków typu big-bag,   do kontenera, transport odpadów, inny odbiór):

W przypadku transportowania odpadów (transport pneumatyczny, przenośniki ślimakowe, zgrzebłowe, taśmowe, ręczny, itp.). Proszę podać odległość i wysokość, na jaką należy przeprowadzić transport:

Specyfika pyłu?

Prosimy o podanie możliwych zagrożeń chemicznych, wybuchowych itp.

W przypadku występowania zagrożenia wybuchem proszę o podanie oznaczenia strefy zagrożenia?

Czy jest narzucony kolor urządzeń? Jeśli tak to jaki?

Dodatkowe wymagania techniczne?

Na kiedy zaplanowano inwestycję? Ewentualne podzielenie inwestycji na etapy?

Prosimy o podanie zapylenia przed  odpylaczem [g/Nm3]

Temperatura odciąganego powietrza [°C]

Wilgotność odciąganego powierza [%]

Opis innych zanieczyszczeń gazowych:

Szacowany przepływ powietrza [m3/h]

Dopuszczalna emisja za odpylaczem [mg/m3]

NDS na stanowisku pracy

Ilość powstającego pyłu na zmianę roboczą

Ilość zmian roboczych

Sposób utylizacji zgromadzonego odpadu (bez  nawrotu  do procesu produkcyjnego czy nawracany)

Krótki opis posiadanych obecnie systemów odciągowych

Sposób prowadzenia przewodów ssących (w kanałach czy podwieszane, wzdłuż ścian etc.)

Odzysk ciepłego powietrza (po jego oczyszczeniu w odpylaczu)

W przypadku braku  odpowiedniego fundamentu, lub płyt zbrojeniowych, kto ma  być wykonawcą inwestor czy dostawca?

 

Oferujemy dostawy nowych urządzeń oraz serwisy i przeglądy już pracujących.

Nie masz czasu na ankiety, zadzwoń do nas 32 760 95 99

lub napisz ruwac@ruwac.pl