Odpylacze Atex, odpylacze modułowe, odpylacze przemysłowe, instalacje odpylania

Odpylacze modułowe

Ruwac oferuje odpylacze modułowe oraz realizuje kompleksowe instalacje filtracji powietrza. Pop rzez zastosowanie odpowiednich ssaw, odciągów punktowych, okapów, stołów odciagowych staramy się w optymalny sposób uchwycić źródło pylenia.

Wyrzut powietrza może zostać dodatkowo zakończony tłumikiem. Obecnie posiadamy kilkadziesiąt różnych wariantów odpylaczy, w tym również w wykonaniu bezpiecznym dla Stref zagrożonych wybuchem zgodnie z Dyrektywą Atex. Nasze systemy odpylania powietrza stosuje się w różnych procesach technologicznych.
Najczęściej nasi klienci używają do usuwania pyłów i gazów powstających w procesach  szlifowania, wiercenia, prac polerskich, cięcia , obróbki skrawaniem, zaczyszczania, przesypywania, mieszania, napełniania  kruszenia i wielu innych. Z uwagi na różne stopnie filtracji i możliwości zabezpieczenia urządzeń mogą praktycznie pracować we wszystkich branżach i sektorach przemysłu. W naszej ofercie znajdą Państwo również elementy instalacji i filtrowentylacji, które  dostarczamy według typowych wymiarów oraz nietypowych wg. dostarczonego planu. 

 Uzupełnienie odpylania suchego są mobilne odkurzacze mokre, które są dostępne w wielu wariantach.

 

Instalacje odpylania

Każda instalacja odpylania oraz jej montaż wymaga spełnienia określonych norm oraz przepisów. Jest to jedna z najbardziej powszechnych instalacji, która jest niezbędna podczas wielu procesów technologicznych. Mamy z nimi do czynienia w metalurgii, energetyce, czy też przemyśle chemicznym, owocowym, warzywnym oraz drzewnym. Instalacja odpylania jest niezbędne wszędzie, gdzie w trakcie procesu technologicznego emitowane są różne zanieczyszczenia. Celem zakładania instalacji odpylania jest ochrona zdrowia pracowników oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. Co więcej, dzięki instalacji odpylania można mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne i zadbać o jego ochronę. 

Jeżeli chodzi o główny element instalacji odpylania to jest to jednostka filtrująca. Zazwyczaj jest nią odpylacz mechaniczny, do którego wszelkie zanieczyszczenia są doprowadzane za pomocą specjalnych systemów rurowych. Jeśli chodzi o rodzaj i budowę tego rodzaju układu to wiele zależy od źródła oraz stopnia zapylenia, a także typu odpylanej substancji i jej parametrów, w tym temperatury, reaktywności oraz szkodliwości. 
 
Jeśli chodzi o montaż konstrukcji, jaką jest instalacja odpylania to każda kwestia związana z przygotowaniem systemu centralnego instalacji odpylania musi uwzględniać specyfikę danego zakładu oraz procesu technologicznego, przy którym odpylanie będzie konieczne. Ważną kwestią jest nie tylko odpowiednia budowa systemu centralnego, ale także
koncepcja i projekt. Warto również zająć się odpowiednim serwisem i opracować ocenę ryzyka wybuchu, system wszelkiego rodzaju niezbędnych zabezpieczeń, a także system odpowiedzialny za sterowanie instalacją odpylania. Co więcej, instalacja odpylania powinna posiadać także specjalne filtry i systemy tłumienia i odsprzęgania wybuchu.

Oferujemy komplesowe dostawy instalacji odpylania, ponadto wykonujemy modernizacje instalacji odpylajacych i remonty.

Odpylacze Atex

Odpylacze Atex znajdują zastosowanie tam, gdzie pojawia się problem zanieczyszczonego powietrza i występuje potencjalne zagrożenie wybuchem. Wymagany jest w takich sytuacjach odpowiedni system zabezpieczeń. Określenie Atex to dyrektywa Parlamentu Europejskiego odnosząca się do urządzeń i systemów ochronnych, które wykorzystuje się w atmosferze mogącej wywołać wybuch. Odpylacze Atex znajdują swoje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i życia codziennego. Są to:

  • Budownictwo: produkcja betonu, preparatów, suchych zapraw, dodatki chemiczne do betonu, produkcja bloczków, dachówek, cementu, obróbka marmuru.
  •  Przemysł paszowy i spożywczy: młynarstwo, produkcja mąki ryżowej, pasz i dodatków paszowych, karma dla kotów, psów i ryb, produkcja ciastek, makaronu, przetwórstwo cukiernicze, browary, produkcja kawy, czekolady, kakao, przetwórstwo soli i produkcja przypraw.
  • Plastik i chemikalia: przetwórstwo warzyw, gumy, recykling tworzyw i gumy, produkcja nawozów i pestycydów, detergentów, mydła i kosmetyków, farmacje.
  • Przemysł ciężki: zakłady wydobywcze, kamieniołomy, kopalnie, produkcja szkła, odlewnie, huty, kuźnie.
  • Maszyny i urządzenia: maszyny piaskujące, warsztaty mechaniczne, maszyny do obróbki drewna, zboża, maszyny do polerowania, szlifierki.

Odpylacze Atex są bardzo bezpiecznymi urządzeniami. Aby ograniczyć ryzyko wybuchu zgromadzonych pyłów, wyposażono je w zawory odcinające. Zapobiega to ewentualnemu rozprzestrzenianiu się eksplozji w kierunku obszaru objętego odpylaniem, chroni pracowników i budynek.


Druga metodą zabezpieczającą odpylacze Atex w trakcie użytkowania jest metoda tłumienia wybuchu w zarodku. W tym celu montuje się specjalne systemy, które działają intuicyjnie i reagują na wzrastające ciśnienie. Uniemożliwiają tym samym nagłą eksplozję. Zwiększają komfort i bezpieczeństwo. 

Odpylacz może zostać doposażony w system HRD tj. gaśnicę chemiczną, którą zaprojektowano tak, aby uwolnić środek tłumiący w ciągu milisekund celem ugaszenia wybuchu w zbiorniku procesowym lub zablokowania rozprzestrzeniania się płomienia przez połączone przewody.

Ponadto przed odpylaczem można zastosować łapacz iskier, co chroni filtr przed pożarem i uszkodzeniem.

Oferowane odpylacze Atex są budowane pod dany projekt przez co w optymalny sposób możemy skonfigurować urządzenie dla danej aplikacji.

 

Więcej informacji udzielą Państwu nasi konsultanci.