Ankieta dobór cyklona

Cyklony, separatory wstępne, odpylacze wstępne, preseparator odśrodkowy oraz baterie cyklonów

Rodzaj odpylanego procesu technologicznego

Temp. pracy nominalnej         ………….…….……[°C]

Temp. max gazu                     ………….….………[°C]

Temp. min gazu                      ………….………….[°C]

Wilgotność gazu: ……………………….………….. [%]

Rodzaj gazu ( np. spaliny, mieszanina pyłowo - powietrzna, itp.): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeśli znane podać skład chemiczny gazu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj pyłu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeśli znane podać skład chemiczny pyłu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeśli znane podać szczegółową frakcyjność pyłu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stężenie pyłu przed odpylaczem: ….……….. [g/m3]

Wymagana emisja dopuszczalna: …………. [mg/m3]*

* - w przypadku pracy jako odpylacz wstępny nie wypełniać

Możliwe zagrożenia:    wybuchowe *          ogniowe      trujące

agresywnie chemicznie                  erozyjne

inne: ……………………………………………………………………..

* W przypadku zagrożenia wybuchowego prosimy o wypełnienie dodatkowej ankiety.

Dane uzupełniające:

Miejsce usytuowania cyklonu:             na wolnym powietrzu                      w budynku

Jeśli istnieją ograniczenia w zabudowie podać dostępność miejsca: …………………….

Cyklon z izolacją:         tak               nie

- jeśli tak:         100 mm       inne ……………….

blacha ocynk          blacha powlekana   blacha aluminiowa

inna ………………

Przewidywany odbiór pyłów:

- zamknięcie wysypu:   zawór……                dozownik celkowy

zawór dwuklapkowy           zasuwa                         inne ……………………

- gromadzenie pyłów:   zbiornik metalowy           worek big-bag        inne …………………………………………………………….

 

Malowanie:  standard          specjalne RAL…………………………………………….

Inne wymagania specjalne:

- podgrzewanie                        leja zsypowego

innych elementów………………………………………….

- lej zsypowy wyposażony:      system niwelacji nawisów pyłu

czujnik poziomu pyłu

inne ……………………………………………………………

Oferujemy dostawy nowych urządzeń oraz serwisy i przeglądy już pracujących.

Nie masz czasu na ankiety, zadzwoń do nas 32 760 95 99

lub napisz ruwac@ruwac.pl